Eurytmi

Eurytmi kommer från grekiskan och betyder skön rytmisk rörelse. Eurytmin är en dans och i första hand en konstart. På lekskolan använder vi eurytmin som ett pedagogiskt instrument för att skapa en konkret upplevelse av språk och musik samt för att stärka barnen fysiskt och emotionellt.